بسیار فوری

دادخواست برای آزادی کارن وفاداری و آفرین نیسارینظر به ابلاغ فوری محاکمه آقای کارن وفاداری و خانم آفرین نیساری در دادگاه انقلاب اسلامی در روز دوشنبه 28 فروردین مطابق با 17 آوریل؛

نظر به این واقعیت که زوج نامبرده (مزدوج قانونی در دادگاه مدنی در ایالات متحده)، صاحبین یک گالری هنری مستقل ، از تاریخ امرداد ماه 1395 (ژوییه 2016) بازداشت گردیده و در زندان اوین برخلاف روند مقتضی قانون در حبس بسر می برند؛

نظر به تابعیت دوگانه این زوج، که گناه نمی باشد و با علم به این که تابعیت مضاعف در تبلیغات سوء از سوی دستگاه های امنیتی، مقننه، قضائی، اجرائی و نشریات حاکم در کشور می باشد؛

نظر به تعهد کارن و آفرین برای ارائه، ترویج و پیشرفت هنر و فرهنگ ایران توسط گالری "آن" و بنیاد "آن"؛

نظر به این حقیقت که کارن وفاداری از اقلیت زرتشتی بوده و دین زرتشت در قانون رسمیت دارد؛

نظر به بردن این زوج جهت تفتیش غیر موجه منزل مسکونی آن ها ، چند روز پس از بازداشت، بردن آقای کارن وفاداری به خارج از منزل و نشاندن در ماشین مامورین، و سپس فیلم برداری و عکاسی از خانم آفرین نیساری از سوی مامورین امنیتی، تجاوز زشت به حریم خصوصی زنان برای لکه دار کردن آنان و تولید خوراک تبلیغاتی؛

نظر به منع حضور و دستور به عزل وکلای آقای کارن وفاداری و خانم آفرین نیساری در تاریخ ۲۲ /۱۲ /۹۵ در جلسه "تفهیم اتهامات" در جلسه دادگاه تحت ریاست قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی؛

نظر به مواجه شدن این زوج با اتهامات سیاسی ساختگی "جاسوسی" و "براندازی حکومت"، در حالی که کارن و آفرین سیاسی نبوده، هرگز برای هیچ حکومتی کار ننموده و به هیچ شغل حکومتی اشتغال نداشته و ندارند؛

نظر به تغییر تدریجی و اختیاری اتهامات خطرناک "جاسوسی" به "تلاش برای براندازی رژیم"، به "مشورت و توطئه علیه امنیت ملی" جهت جلوگیری از صدور مجوز تامین وثیقه و ادامه بازداشت غیر قانونی این زوج؛

نظر به قرار دادن خانم آفرین نیساری در شرائط ناگوار زندان و بازجویی و فشار جهت جاسوسی برای اطلاعات سپاه پاسداران علیه دوستان، مشتریان و حتی همسر خود؛ مخالفت نامبرده و تشدید شرائط حبس ایشان؛

نظر به اِعمال اجبار در بازجوئی از این دو زندانی با چشم بند و روبه دیوار طی روزهای متمادی، بازرسی منزل خصوصی آنان به صورتی که اثاثیه و مایملک آن ها زیر و رو شده،  تفتیش گالری و ضبط کامپیوترها و تلفن های دستی آنان ، و تجاوز به حریم خصوصی زندگی که به کشف مدرک خلاف نمی رسد؛

نظر به این واقعیت که خارج از اتهامات بی پایه جاسوسی، مدارک دستگاه امنیتی سپاه علیه این زوج را دو بطری مشروب و معدود آثار هنری "غیر مجاز" که در تجاوز به حریم خصوصی خانه آنان توسط مامورین "کشف" می شود؛ معدود آثار هنری که گفته می شود از کلکسیون خصوصی صدها اثر هنری موجود در منزل نامبردگان بدست آمده است و معلوم نیست که این آثار هنری به صاحب خانه و یا مامورین امنیتی تعلق دارد؛

نظر به این که  مصرف مشروبات الکلی از سوی اقلیت زرتشتی و برخی دیگر از ادیان و برای بسیاری امری عادی است و قابل تعرض از سوی حکومت و تعقیب قانونی نمی باشد؛

نظر به اتهام برگزاری "مجالس مختلط" و "اشاعه فساد و فحشاء"، و با علم به این واقعیت که میهمانی مختلط در میان زرتشتیان، دیگر اقلیت های دینی، و همینطور بسیاری از شیعیان و اهل سنت بدیهی و متداول بوده  و جرم نمی باشد؛

نظر به اتهام  رفت و آمد با دیپلمات ها و با علم به این که مشتریان آثار هنری در ایران از سه حال خارج نبوده، یا هموطن یا توریست یا دیپلمات هستند و کسبِ هنر از این نظر مانند همه کسب های دیگر بوده  وجرم نیست؛

نظر به لغو "جزیه" از دوران سیادت قاجار در اواخر قرن نوزدهم، قریب یکصد و سی سال پیش، علیه اقلیت زرتشتی، و با علم به عملکرد سپاه پاسداران و دادگاه های انقلاب اسلامی در ضبط اموال این اقلیت، لزوم توقف این مشی، بازگرداندن کلیه اموال ضبط شده، و احترام به حقوق شهروندی زرتشتیان؛

از این رو، ما، امضاء کنندگان، از رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه قضائی مصرانه می خواهیم که کارن وفاداری و آفرین نیساری را از کلیه اتهامات مبرا نموده و آزادی فوری و بدون شرط آنان را اعلام فرمایند.


در صورت برگزاری محاکمه، از شما رهبران جمهوری اسلامی تقاضامندیم که تضمین فرمایید محاکمه علنی باشد، مطبوعات مستقل در آن حضور داشته باشند، وکلای مستقل هموطن و بین المللی دفاع از متهمین را بر عهده گیرند و هیات منصفه دادگاه مرکب از زنان، هنرمندان و زرتشتیان مستقل باشد.


حضور محترم مقام رهبر جمهوری اسلامی ایران
حضرت آیت آلله سید علی خامنه ای


غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد